BÀI 1 TOÁN 11 TRANG 17

Hãy xác minh giá trị của x trên đoạn(left<-pi;dfrac3pi2 ight>)để hàm số(y= an x):a. Nhận giá trị bằng(0);b. Nhận quý giá bằng(1);c. Nhận quý giá dương;d. Nhận cực hiếm âm. 

Bạn đang xem: Bài 1 toán 11 trang 17

Hướng dẫn:

- Dựa vào đồ vật thị hàm số(y= ung x)bên trên đoạn(left<-pi;dfrac3pi2 ight>)để khẳng định quý hiếm của x, hoặc sử dụng các quý giá đặc biệt của hàm số(y= an x)nhằm tìm x

a. Hàm số(y= an x)dấn cực hiếm bằng 0.

Suy ra:( an x=0Rightarrow x=kpi ,left( kin mathbbZ ight))

Vì(xinleft< -pi ;dfrac3pi 2 ight>)chọn(kin-1;0;1\)

+) Với(k=-1Rightarrow x=-pi Rightarrow ung (-pi )=0)(thỏamãn)

+) Với(k=0Rightarrow x=0 Rightarrow chảy 0=0)(thỏamãn)

+) Với(k=1Rightarrow x=pi Rightarrow chảy (pi )=0)(thỏamãn)

Vậy(xin-pi;0;pi\)thì hàm số(y= ã x)dìm giá trị bởi 0 trên(left<- pi ;dfrac3pi 2 ight>).

b. Hàm số(y= ung x)dìm cực hiếm bằng(1)

Suy ra:( an x=1Rightarrow x=dfracpi 4+kpi ,,(kin mathbbZ) )

Vì(xinleft<- pi ;dfrac3pi 2 ight>)chọn(kin-1;0;1\)

+) Với(k=-1Rightarrow x=dfrac-3pi 4Rightarrow ung dfrac-3pi 4=1)(thỏamãn)

+) Với(k=0Rightarrow x=dfracpi 4Rightarrow an dfracpi 4=1)(thỏamãn)

+) Với(k=1Rightarrow x=dfrac5pi 4Rightarrow an dfrac5pi 4=1)(thỏamãn)

Vậy(xin left dfrac-3pi 4;dfracpi 4;dfrac5pi 4 ight\)thì hàm số(y= ã x)thừa nhận quý hiếm bởi 1trên(left< -pi ;dfrac3pi 2 ight>).

Dựa vào đồ dùng thị hàm số(y= an x)bên trên đoạn(left< -pi ;dfrac3pi 2 ight>)ta có:

c.(chảy x > 0)khi(xin left( -pi ;dfrac-pi 2 ight)cup left( 0;dfracpi 2 ight)cup left( pi ;dfrac3pi 2 ight))

d.( ã x khi(xin left( dfrac-pi 2;0 ight)cup left( dfracpi 2;pi ight))

*

 

 


Tsi khảo lời giải các bài xích tập Bài 1: Hàm số lượng giác khác • Giải bài xích 1 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Hãy xác định quý hiếm... • Giải bài 2 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Tìm tập xác định của... • Giải bài xích 3 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Dựa vào thiết bị thị hàm... • Giải bài 4 trang 17 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Chứng minc... • Giải bài bác 5 trang 18 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Dựa vào thiết bị thị hàm... • Giải bài xích 6 trang 18 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Dựa vào đồ gia dụng thị hàm... • Giải bài bác 7 trang 18 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Dựa vào đồ vật thị hàm... • Giải bài 8 trang 18 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Tìm cực hiếm lớn nhất...

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đh Mở Hà Nội Năm 2021, Điểm Chuẩn Trường Đại Học Mở Hà Nội Năm 2021

Mục lục Giải bài bác tập SBT Tân oán 11 theo chương •Cmùi hương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Cmùi hương 2: Tổ hòa hợp cùng Phần Trăm - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Cmùi hương 3: Dãy số - Cấp số cùng và cấp cho số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương thơm 4: Giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11 (SBT)
Bài trước Bài sau