Cách tạo viền trắng cho ảnh

Có khôn xiết nhiều cách để tạo khung cho ảnh - tạo nên bức hình ảnh bạn chụp nhìn xin xắn hơn - hoàn toàn có thể dùng các phần mềm viền size ảnh, với các mẫu khung có sẵn, sử dụng Photoshop tạo ra thành khung bằng Layer, cắt dán........Nhớ lại hôm offline máy hình ảnh ở Thiên đường, có 1 bác hỏi về chế tạo ra khung cho hình ảnh sau lúc chụp vắt nào?........Thầy Lễ bao gồm nói vắn tắt về tiến hành 1 khung ảnh bằng Photoshop, em nghe thoáng thoáng, về tải PS, làm thử cả đêm........ấy cầm cố mà nhìn cũng được