Lời bài hát so far away

Nhập bất cứ thông tin gì về bài xích hát bạn có nhu cầu tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài bác hát... Hệ thống cung cấp việc tìm kiếm kiếm với tiếng Việt không vệt và có dấu

Bạn đang xem: Lời bài hát so far away

Light "em up, light "em upTell me where you are, tell me where you areThe summer nights, the bright lightsAnd the shooting stars, they break my heartI"m calling you now, but you"re not picking upYour shadows so close if you are still in loveThen light a match, light a matchBaby, in the dark, show me where you areOh, loveHow I miss you every single day when I see you on those streetsOh, loveTell me there"s a river I can swim that will bring you back to me"Cause I don"t know how to lớn love someone elseI don"t know how khổng lồ forget your faceOh, loveGod, I miss you every single day & now you"re so far awaySo far awayIt"s breaking me, I"m losing youWe were far from perfect, but we were worth itToo many fights, và we cried, but never said we"re sorryStop saying you love meYou"re calling me now, but I can"t pick upYour shadow"s too close, và I"m still in loveThe summer"s over now, but somehow, it still breaks my heartWe could have had the stars, ohOh, loveHow I miss you every single day when I see you on those streetsOh, loveTell me there"s a river I can swim that will bring you back to me"Cause I don"t know how to lớn love someone elseI don"t know how khổng lồ forget your faceOh, loveGod, I miss you every single day and now you"re so far awaySo far awaySo far awayOh, so far awaySo far awayOh, loveHow I miss you every single day when I see you on those streetsOh, loveTell me there"s a river I can swim that will bring you back to lớn me"Cause I don"t know how to love someone elseI don"t know how to lớn forget your faceOh, loveGod, I miss you every single day when you"re so far away

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Đố Vui Hài Hước, Bá Đạo Nhất Năm 2021, Có Đáp Án

*

light "em up, light "em uptell me where you are, tell me where you arethe summer nights, the bright lightsand the shooting stars, they break my hearti"m calling you now, but you"re not picking upyour shadows so close if you are still in lovethen light a match, light a matchbaby, in the dark, show me where you areoh, lovehow i miss you every single day when i see you on those streetsoh, lovetell me there"s a river i can swim that will bring you back lớn me"cause i don"t know how lớn love someone elsei don"t know how to lớn forget your faceoh, lovegod, i miss you every single day & now you"re so far awayso far awayit"s breaking me, i"m losing youwe were far from perfect, but we were worth ittoo many fights, & we cried, but never said we"re sorrystop saying you love meyou"re calling me now, but i can"t pick upyour shadow"s too close, và i"m still in lovethe summer"s over now, but somehow, it still breaks my heartwe could have had the stars, ohoh, lovehow i miss you every single day when i see you on those streetsoh, lovetell me there"s a river i can swim that will bring you back khổng lồ me"cause i don"t know how to lớn love someone elsei don"t know how lớn forget your faceoh, lovegod, i miss you every single day và now you"re so far awayso far awayso far awayoh, so far awayso far awayoh, lovehow i miss you every single day when i see you on those streetsoh, lovetell me there"s a river i can swim that will bring you back khổng lồ me"cause i don"t know how khổng lồ love someone elsei don"t know how to forget your faceoh, lovegod, i miss you every single day when you"re so far away