Toán 8 Bài 1 Trang 66

(eqalign & widehat K = 180^0 - 60^0 = 120^0 cr & widehat M = 180^0 - 105^0 = 75^0 cr )

Ở hình 6.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 1 trang 66

a)

(eqalign và 2x = 360^0 - left( 65^0 + 95^0 ight) cr & x = 360^0 - left( 65^0 + 95^0 ight) over 2 cr và x = 100^0 cr )

b) 2x + 3x + 4x + x = 3600

10x = 3600

x = 360

 

Bài 2 trang 66 sgk toàn 8 tập 1

Góc kề bù với cùng một góc của tứ giác hotline là góc ngoại trừ của tứ giác.

a) Tính những góc ngoài của tứ giác sinh hoạt hình 7a.

b) Tính tổng các góc quanh đó của tứ giác làm việc hình 7b (tại từng đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài) : + ++=?

c) tất cả nhận xét gì về tổng những góc không tính của tứ giác?

*

Bài giải:

a) Góc bên cạnh còn lại: =3600 – (750 + 900 + 1200) = 750

Ta tính được những góc ngoại trừ tại các đỉnh A, B, C, D thứu tự là:

1050, 900, 600, 1050

b)Hình 7b SGK:

Tổng các góc vào + ++=3600

Nên tổng các góc ngoài

+ ++=(1800 - ) + (1800 -  ) + (1800 - ) + (1800 - )

=(1800.4 - (

*
+
*
+
*
+ )

 

=7200 – 3600 =3600

c) dấn xét: Tổng các góc không tính của tứ giác bằng 3600 

 

Bài 3 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Ta gọi tứ giác ABCD trên hình 8 gồm AB = AD, CB = CD là hình "cái diều"

a) chứng minh rằng AC là con đường trung trực của BD.

b) Tính (widehat B;widehat D) biết rằng (widehat A = 100^0;widehat C = 60^0).

*

Bài giải:

a) Ta có: AB = AD (gt) => A thuộc con đường trung trực của BD

CB = CD (gt) => C thuộc mặt đường trung trực của BD.

Vậy AC là mặt đường trung trực của BD.

b) Xét ∆ ABC và ∆ADC tất cả AB = AD (gt)

BC = DC (gt)

AC cạnh chung

nên ∆ ABC = ∆ADC (c.c.c)

*

Suy ra: (Rightarrow widehat B = widehat D)

Ta tất cả (widehat B + widehat D = 360^0 - left( 100 + 60 ight) = 200)

 Do đó (widehat B = widehat D = 100^0)

Bài 4 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Dựa vào phương pháp vẽ những tam giác vẫn học, hãy vẽ lại những tứ giác làm việc hình 9, hình 10 vào vở.

*

Bài giải:

Vẽ lại những tứ giác làm việc hình 9, hình 10 sgk vào vở

* phương pháp vẽ hình 9: Vẽ tam giác ABC trước rồi vẽ tam giác ACD (hoặc ngược lại).

- Vẽ đoạn thẳng AC = 3cm.

- Trên và một nửa mặt phẳng bờ AC, vẽ cung tròn trọng điểm A bán kính 1,5cm cùng với cung tròn tâm C nửa đường kính 2cm.

- nhì cung tròn trên cắt nhau trên B.

Xem thêm: Top 21 Game Hay Cho Nữ Trên Iphone /Ipad, Trò Chơi Cho Con Gái 4+

- Vẽ các đoạn thẳng AB, AC ta được tam giác ABC.

Tương từ bỏ ta sẽ được tam giác ACD.

Tứ giác ABCD là tứ giác đề nghị vẽ.

*

* biện pháp vẽ hình 10: Vẽ tam giác MQP trước rồi vẽ tam giác MNP.

Vẽ tam giác MQP biết nhị cạnh và góc xen giữa.

- Vẽ góc (widehatxOy=70^0)

- bên trên tia Qx đem điểm M làm thế nào cho QM = 2cm.

- bên trên tia Qy lấy điểm P làm thế nào để cho QP= 4cm.

- Vẽ đoạn thẳng MP, ta được tam giác MQP.

Vẽ tam giác MNP biết ba cạnh, với cạnh MP vẫn vẽ. Tương tự như cách vẽ hình 9, điểm N là giao điểm của nhì cung tròn trung ương M, P nửa đường kính lần lướt là 1,5cm; 3cm.

Tứ giác MNPQ là tứ giác phải vẽ.

*

Bài 5 trang 67 sgk toán 8 tập 1

5. Đố. Đố em tìm kiếm thấy địa điểm của "kho báu" trên hình 11, biết rằng kho tàng nằm tại giao điểm những đường chéo cánh của tứ giác ABCD, trong đó các đỉnh của tứ giác tất cả tọa độ như sau: A(3 ; 2), B(2 ; 7), C(6 ; 8), D(8 ; 5).

*

Bài giải:

Các bước làm như sau:

- xác minh các điểm A, B, C, D trên hình mẫu vẽ với A(3 ; 2), B(2 ; 7), C(6 ; 8), D(8 ; 5).